Miesiąc: Maj 2017

Dziś krótko o terminie złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie spółki prawa handlowego, fundacje, jak i większość stowarzyszeń podlegają obowiązkowo wpisowi do KRS, w ramach którego wyróżnia się między innymi rejestr przedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń (…). Pomijając terminy dokonania pierwszego wpisu (zarejestrowania) w KRS, istotne jest, w jakim terminie należy zgłaszać do sądu wszelkie zmiany danych objętych wpisem do rejestru. I o tym właśnie jest niniejszy wpis.

Dobry radca prawny, który styka się z nowym klientem w postaci spółki czy stowarzyszenia, zaczyna od niewielkiego due diligence, a więc zbadania czy jego klient przestrzega podstawowych przepisów prawa. A jeżeli zdarzają się naruszenia – wskazuje na prawidłowe postępowanie i dobre praktyki. Piszę o tym, ponieważ zdecydowana większość spółek nie przestrzega obowiązku terminowego dokonywania zmian w KRS. I jest to doskonałe pole do poprawy.

Ustawa o KRS wyraźnie wskazuje, że wniosek o wpis do rejestru co do zasady powinien zostać złożony do sądu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego dokonanie wpisu. Przykładowo, jeżeli do zarządu spółki została powołana nowa osoba, to wniosek o wpis do KRS powinien zostać złożony w terminie 7 dni od uchwały o powołaniu. Takimi zdarzeniami, uzasadniającymi dokonanie wpisu, mogą być najróżniejsze zmiany informacji ujawnionych w rejestrze – zmiana adresu, umowy spółki, wspólnika etc. A podobne zmiany w praktyce zdarzają się dosyć często w każdej spółce czy stowarzyszeniu.

A co jeżeli 7 dni upłynęło bezpowrotnie, a Ty nie złożyłeś stosownego wniosku do sądu?

Ustawa przewiduje kilka możliwości reagowania przez sąd na tego rodzaju uchybienie. Po pierwsze, sąd może w trybie tzw. postępowania przymuszającego wyznaczyć dodatkowy 7-dniowy termin na złożenie wniosku, uprzedzając o możliwości nałożenia grzywny. W przypadku dalszej bierności podmiotu sąd nakłada na niego grzywnę, która może być wielokrotnie ponawiana.

Jeżeli grzywna nie przynosi rezultatu lub już na wstępie sąd uzna, że stosowanie postępowania przymuszającego nic nie da (bo na przykład spółka jest ewidentnie „martwa” od dłuższego czasu), wówczas sąd wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Nieskuteczność postępowania przymuszającego może również spowodować, że sąd ustanowi dla podmiotu kuratora „rejestrowego”, którego głównym zadaniem będzie niezwłoczne doprowadzenie do wyboru nowych władz osoby prawnej. W przypadku zaś, gdy to okaże się niemożliwe lub nieskuteczne kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji takiej osoby prawnej.

Jak więc widzisz, kierowanie wniosków o wpis do KRS po terminie może być bardzo dotkliwe dla podmiotu, który reprezentujesz, i prowadzić wręcz do jego rozwiązania. Na szczęście zanim sąd przejdzie do „twardej windykacji” stosuje łagodne metody perswazji – wyznaczenie dodatkowego terminu, a później nałożenie grzywny. W przypadku więc działającej spółki czy stowarzyszenia, będą one miały co najmniej te dwie dodatkowe szanse, by uzupełnić braki.

W praktyce sądy niezwykle rzadko stosują postępowanie przymuszające i inne sankcje, przez co informacje dot. wielu podmiotów wpisanych do KRS są nieaktualne. To ma się zmienić, na co wskazują również ostatnie nowelizacje. Ale nawet teraz, skoro już wiesz, jakie zasady obowiązują – czy nie warto ich przestrzegać? Warto. Zwłaszcza, że powyższe sankcje nie są jedynymi – z informacjami w KRS wiążą się różne domniemania, które mają chronić osoby trzecie. I ochrona ta przewiduje dalsze konsekwencje dla nierzetelnych podmiotów. O tym – w kolejnym wpisie 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie!

PS Więcej wpisów na temat KRS znajdziesz tutaj.