Miesiąc: Styczeń 2018

Witam cię serdeczne na blogu i zapraszam do lektury artykułu o odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki. Być może wiesz, że odpowiedzialność każdej ze spółek dozwolonych przez polskie prawo nieco się różni. W przypadku spółek osobowych (takich jak spółka jawna) i spółek kapitałowych różnice te są nieraz diametralne. Dla porównania możesz przeczytać tutaj, jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności za jej zobowiązania. W każdym razie dziś chciałem opowiedzieć ci o tym, jak wygląda sytuacja odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej 🙂 No to lecimy.

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za wszelkie „zewnętrzne” zobowiązania spółki, przez co należy rozumieć zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w relacjach z podmiotami trzecimi, czy też z samymi wspólnikami, które to zobowiązania nie dotyczą jednak spraw wewnętrznych spółki. Prawnicy mówią o „sprawach ze stosunku spółki” – i to są właśnie te wewnętrzne relacje, za które wspólnicy nie odpowiadają. Jakiś przykład? Wspólnik nie będzie odpowiedzialny za zobowiązanie spółki do wypłaty innemu wspólnikowi udziału w zysku spółki. Widzisz na czym to polega? Super 🙂

Tak więc wspólnicy odpowiadają za owe zewnętrzne zobowiązania spółki, przy czym nie ma różnicy, czy są to zobowiązania publicznoprawne (wynikające z podatków, spraw administracyjnych etc.), czy prywatnoprawne (zaciągnięte wobec innych osób i firm).

Wiesz już za co odpowiada wspólnik, ale nie wiesz jeszcze, jak odpowiada, na jakich zasadach. Otóż, odpowiedzialność wspólnika jest przede wszystkim:

  • Nieograniczona i osobista– co znaczy, że wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, bez ograniczenia co do kwoty lub poszczególnych składników majątku. Odpowiada wszystkim i za dowolnie wysokie długi spółki.
  • Solidarna – każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki razem ze spółką i ze wszystkimi pozostałymi wspólnikami. Czyli za długi spółki odpowiadają wspólnie wszyscy wspólnicy i sama spółka.
  • Subsydiarna – ta cecha odpowiedzialności wspólnika oznacza, że wierzyciel spółki może skierować egzekucję do majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku samej spółki okazała się bezskuteczna.

Wspólnik odpowiada za wszelkie zobowiązania spółki powstałe – co do zasady – w okresie, gdy był jej wspólnikiem.

Podsumowując to wszystko – wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, bez ograniczenia, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką, a cała ta odpowiedzialność ma charakter subsydiarny – czyli wierzyciel spółki musi najpierw skierować ostrze postępowania egzekucyjnego przeciwko samej spółce, a dopiero później może prowadzić egzekucję wymierzoną w majątki prywatne wspólników.

Tak czy inaczej odpowiedzialność ta jest bardzo wysoka i stanowi duże ryzyko dla wspólników spółki, wymagając od nich ostrożnego prowadzenia działalności i świetnej znajomości spraw firmy. Mimo to spółka jawna ma wiele zalet, dla których wielu przedsiębiorców decyduje się prowadzić działalność gospodarczą w tej właśnie formie.

Jeżeli należysz do nich i potrzebujesz mojej pomocy – zapraszam do kontaktu.

Wszystkiego dobrego ci życzę!

PS – tutaj przeczytasz o odpowiedzialności nowego wspólnika spółki jawnej (przystępującego do spółki). Tutaj zaś o odpowiedzialności nowego wspólnika, który stał się wspólnikiem w drodze przeniesienia ogółu praw i obowiązków. Są to bowiem różne sposoby na zostanie wspólnikiem spółki jawnej 🙂